Dagprogramma

Psychologisch Advies Coaching Den Bosch

STAP 1 

Diepte-interview

Een assessment begint met een kennismaking tussen u en de psycholoog. Het dagprogramma wordt toegelicht en het curriculum vitae wordt middels een criteriumgericht diepte-interview doorgenomen.

STAP 2

Capaciteitentests

U heeft voorafgaand aan het assessment enkele capaciteitentests gemaakt. Tijdens de testdag maakt u   een beknopte hertest om de betrouwbaarheid te verifiëren.

Mocht deze niet worden geverifieerd, dan bestaat de mogelijkheid dat u één of meerdere nieuwe tests moet maken. Daarnaast kunnen er, afhankelijk van de   betreffende functie, aanvullende capaciteitentests ingezet worden.

Psychologische assessments op maat
Psychologisch Advies op maat

STAP 3

Praktijksimulatie

Middels een praktijksimulatie, ook wel rollenspel genoemd, worden uw gedragsvaardigheden bepaald. De competenties die van belang zijn voor de betreffende functie worden hierbij gemeten.

In het rollenspel wordt een professionele rolspeler en assessor ingezet. Hiermee wordt een zo groot mogelijke objectiviteit gewaarborgd. Bij een praktijksimulatie kunt u denken aan een slecht nieuws gesprek, een fact-finding oefening, een postbak oefening of een presentatie.

STAP 4

Nabespreking

In een uitgebreide nabespreking worden de bevindingen vanuit het onderzoek toegelicht. De resultaten van de onderdelen die u voorafgaand aan het assessment heeft gemaakt worden hierin geïntegreerd. Tevens worden eventuele ontwikkelpunten en -tips toegelicht.

Toestemming voor het geven van een (telefonische) terugkoppeling aan de opdrachtgever en het opmaken van een schriftelijke rapportage zal na de nabespreking gevraagd worden.

Psychologisch Advies op maat
Psychologisch Advies op maat

STAP 5

Rapportage

Na de nabespreking wordt uw toestemming tot rapportage gevraagd. Wanneer u hier niet mee instemt, wordt er ook niet gerapporteerd. Wanneer u hier wel mee instemt, wordt de rapportage voor u opgemaakt.

Vanwege de vertrouwelijkheid, wordt dit rapport enkel met u gedeeld. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorsturen van het rapport naar de opdrachtgever. Het rapport is een afspiegeling van de resultaten van de onderzoeksdag. Onze ervaring is dat de conclusies in vrijwel alle gevallen herkenbaar zijn en handvatten bieden voor verdere ontwikkeling.