BOW Psycholoog Den Bosch

Tests en vragenlijsten

Voorafgaand aan het assessment wordt u gevraagd om enkele online vragenlijsten en tests te maken. In de uitnodiging die u heeft ontvangen, leest u welke onderdelen voor u van toepassing zijn. 

Afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek kunnen er op de dag van het assessment aanvullende tests worden ingezet.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Een persoonlijkheidstest brengt uw persoonlijkheid in beeld door middel van een profiel van persoonlijkheidsdimensies. Hierbij worden de gebieden ‘relaties met mensen’, ‘denkstijl’ en ‘gevoelens en emoties’ onderzocht. Deze vragenlijst is gericht op werkgerelateerde situaties. Persoonlijkheid is geen kwestie van goed of fout. Bij het invullen van de vragenlijst is het van belang dat u het invult zoals u bent, en niet zoals u wenst te zijn. Er geldt geen tijdsdruk, probeer echter voortvarend te werken en te luisteren naar uw eerste ingeving. Het invullen zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Motivatievragenlijst

Een motivatieonderzoek geeft een beeld van uw drijfveren, alsmede van de factoren die een demotiverende werking op u hebben. Op basis hiervan kan uitspraak gedaan worden over waar uw werk en de omgeving aan dient te voldoen. De motivatievragenlijst kent geen tijdslimiet. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van uw drijfveren, is het wenselijk dat u voortvarend werkt en dat u in uw antwoorden zo uitgesproken mogelijk bent. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 20 minuten.

Capaciteitentests

De capaciteitentests meten uw algemeen denkvermogen op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan verbaal en numeriek redeneren, logisch redeneren of ruimtelijk inzicht. Bij deze tests is het de bedoeling dat u zoveel mogelijk goede antwoorden binnen de tijd geeft. De tests worden afgestemd op het functieniveau waarop u behoort te functioneren. Aangezien u de testen thuis maakt, zal er op de dag van het assessment een korte hertest ingezet worden om de betrouwbaarheid te verifiëren. Het is belangrijk dat u goed voorbereid aan de capaciteitentests begint. Tips hiervoor vindt u onder het kopje “voorbereiding” of via deze link.

Beroepeninteressetests

Een beroepeninteressetest onderzoekt, aan de hand van interesses en competenties die u zichzelf toeschrijft, mogelijk passende loopbaanrichtingen en functies. Voorafgaand aan de vragenlijst krijgt u een instructie. Het is belangrijk dat u de vragen eerlijk invult. Ondanks dat er geen tijdslimiet aan is verbonden, is het raadzaam dat u niet te lang stilstaat bij de verschillende antwoordmogelijkheden. Luister naar uw eerste ingeving en maak duidelijke keuzes.

Vastberadenheidstests

De vastberadenheidstest meet hoe snel en adequaat u reageert onder tijdsdruk. Deze test doet een beroep op uw concentratievermogen en reactievermogen. Tijdens de test krijgt u verschillende visuele en auditieve stimuli aangeboden. Heeft u problemen met uw zicht of gehoor? Bespreek dit dan met ons voorafgaand aan het assessment.

Multitask-tests

Een multitask-test meet hoe u presteert wanneer u onder tijdsdruk verschillende taken tegelijkertijd dient te voltooien. Hierbij wordt gekeken naar de snelheid van handelen, de zorgvuldigheid en in hoeverre u uw aandacht weet te verdelen over de taken. Deze test wordt ingezet voor functies waarbij het oplossen van problemen veel aandacht vraagt, multitasking van belang is en het maken van fouten leidt tot risico’s.